Adra har direkte integrasjon med Microsoft Dynamics 365 Finance

Microsoft Dynamics 365 spiller en sentral rolle i selskapers daglige drift. Dynamics forbedrer forretningsbeslutninger, samler og automatiserer avstemmingsprosesser og fungerer som strategisk støtte for bedriften.

Løsningene fra Adra forbedrer periodeavslutningsprosessen i form av bedre oversikt, kontroll og effektivitet. Trintech har utviklet den første og eneste periodeavslutningsløsningen som er integrert i Microsoft 365 for å komplimentere Dynamics og bidra til å maksimere nytten av ERP-investeringen din.

 

Dynamics 365 for økonomisystem og Adra

Se hvordan Adra er blitt integrert i Dynamics 365

 

Den første og eneste integrerte løsningen for periodeavslutningen i Dynamics 365

Adra har identifisert kundenes ønsker og behov de siste 20 årene, og har utviklet løsninger som imøtekommer dagens og fremtidens forventninger om kontroll, oversikt og effektivitet i periodeavslutningen. Våre skreddersydde avstemningsløsninger forkorter og forenkler periodeavslutningsprosessene dine.

Kontroll og automatisering av avstemmingsprosessen i Dynamics 365

Med Adras integrasjon i Dynamics 365 kan vi tilby skreddersydde avstemningsløsninger for bedrifter. Avstemningen starter med en automatisert og effektiv saldobalanse. Deretter kan brukerne legge til dokumentasjon eller kommentarer til egne avstemninger, noe som gir bedre arbeidsflyt i løsningen. Ledere og andre med innsyn kan se status i sanntid og følge utviklingen av avstemningen gjennom hele perioden. Med bedre oversikt og transparens gjennom Adra får bedriften en bedre forståelse av eget regnskap og dets betydning for virksomheten.

 

Oversikt i periodeavslutningen med Excel eller PowerBI

Oversikt og kontroll over forretningsdriften er avgjørende for selskapers konkurranseevne. Adra Analytics svarer på organisasjonsspesifikke spørsmål gjennom tilgang på data. Gjennom det analytiske verktøyet av ditt valg, Excel, PowerBI, etc., produserer vi rapporter som hjelper deg spore egen utvikling i prosesser og identifisere forbedringspotensialet over tid samt evaluerer kontoavvik.

 

 

Synlighet gjennom alle oppgaver i avstemmingsprosessen

Det kreves god oversikt og kontroll i periodeavslutningsprosessen for at selskaper skal være trygge på at lover og krav overholdes. I selskaper med mange transaksjoner, arbeidsoppgaver og medarbeidere kan dette by på mye tidkrevende kontrollarbeid. Ved bruk av Adra Task Manager kan alle periodeavslutningsprosesser, uavhengig om de er gjort i Dynamics eller ikke, spores og følges for å kontrollere risikofaktorer samt fordele arbeidsmengden i teamet.

Tilpasningsdyktighet som imøtekommer selskapets vekstpotensial

Vårt mål i Adra er å bidra til at selskaper når sitt vekstpotensial. Gjennom skreddersydde løsninger basert på hver enkelt selskaps investeringer og behov, reduserer vi tidsbruken på periodeavslutningsprosessen slik at dere kan fokusere på det som er viktigst for dere. Adra gir en forenklet avstemningsprosess, bedre tid og en løsning tilpasset selskapets vekst.

Flere Ressurser

Ebok

Guide: Slik gjør du verdiskapende månedsavslutning

Har det blitt viktigere at tallene er korrekte enn å vurdere hva de faktisk forteller deg om bedriftens helse? Her…

Finn ut hvordan Adras løsning fungerer i Dynamics 365

Bestill en demo og finn ut hvordan Dynamics 365 fungerer med Adras løsninger.

Book en demo her!